UT I VILDA NATUREN MED MATRIX

Lofoten, Norge

innehåll

innehåll

känsla av äventyr

DESTINATIONER

En resa genom den karga men ändå oemotståndliga fjällvärlden i norra Norge

DEN RENA GLÄDJEN VI KÄNNER NÄR VI SER DE MASSIVA FJÄLLTOPPARNA OCH DET KLARBLÅ HAVET ÄR OBESKRIVLIG.

ALL SOM FÅR EN PERSON ATT BLI FÖRÄLSKAD I ATT RESA FINNS HÄR. FRIHET, ENKELHET OCH DE KARGA FJÄLLOMRÅDENA. LOFOTEN ÄR ET RESEMÅL VI HAR LÄNGTAT EFTER ATT ÅTERSE OCH NU ÄNTLIGEN ÅTERKOMMER VI FÖR ETT NYTT BESÖK.

Framför oss låg ytterligare en spektakulär resa till Lofoten i vår husbil. Det var tidigt i april och första gången vi besökte platsen vid denna tid på året. Under resans gång insåg vi att det definitivt var rätt beslut. Vi njöt den absolut bästa reseupplevelse i denna dystra men ändå mytiska miljö med norrskenet som lyste upp den mörka natthimlen och det strålande solskenet under dagtid.

Ett besök i Lofoten under den tidiga våren innebär inte bara snötäckt mark och fjälltoppar och en frostnupen känsla i luften, utan även en vacker blå himmel och vägar utan turister. Sist vi var här var i augusti när gräset var grönt, havet nästan varmt nog för ett dopp och vandringslederna fulla av turister.

Om du vill besöka Lofoten när de flesta besökare har rest ska du åka dit under tidig vår eller sen höst. Turistsäsongen toppar under mitten av sommaren när området uppvisar sina höjdpunkter och de lokala verksamheterna har öppet för besökare. Under den 200 km långa resan från Å i söder till Svolvaer i norr hittar du allt, från små pittoreska fiskebyar till breda, böljande stränder. Här kan du uppleva spektakulära vandringsturer samtidigt som du ser örnar sväva högt upp i det blå, allt kombinerat med lugna kaffepauser åtnjutna i en hamn eller exceptionella kulinariska upplevelser till midnattssolen och norrskenet. Alla som uppskattar naturen, havet, utmärkt mat och en lugn omgivning bara måste besöka den här platsen åtminstone en gång i livet.

Det bästa och enklaste sättet att utforska Lofoten på är med bil, och om du, precis som vi, har en husbil kommer det ge dig ett underbart perspektiv och massor med möjligheter att tillbringa natten på de mest fantastiska och underbara platser.

 Under vår vecka i Lofoten besökte vi inte bara några av våra favoritplatser igen, vi upptäckte även några nya resemål. Vi besökte glasblåsaren Vikten, tog en fisketur och gick på långa promenader längs stranden. Vår husbil var parkerad få meter från vattnet i Kabelvåg där vi för första gången fick uppleva norrskenet. Under en av dagarna stannade vi till utanför Reine och insöp utsikten medan vi tittade efter fiskgjusar högt upp i skyn.

Vi menar att en av de fördelarna med att resa i en husbil är att man kan laga till och äta måltider som tillagats på lokala produkter och därefter njuta av områdets stillhet. Vissa dagar körde vi många mil över broar, längs med stora fjordar och kände den ganska stickande lukten av tusentals torskar som hängts upp för att torka i solen. Fiskebåtar i väntan på att ta ut till havs, guppande sida vid sida i små båthus medan fiskmåsarnas karaktäristiska skrin hördes i förväntan på deras måltid av fiskrens. Sådana dagar fyllde oss med glädje och förundran. Det finns dock fortfarande många fler platser att besöka, och när vi lämnade Lofoten längtade vi redan tillbaka dit.

7

Ahead of us lied yet another spectacular journey to Lofoten by motorhome. It was early April – the first time we had ever visited the place at this time of year. Over the course of our trip, we discovered that this was definitely the right decision to make. As the Northern Lights brightened the dark evening skies and the beaming sunshine greeted us during the days, we enjoyed by far the finest travelling experience in the somewhat bleak yet mythical environment. Visiting Lofoten in early spring means not only seeing the snow-covered ground and mountain peaks and feeling a chill in the air, but also enjoying blue skies and roads empty of tourists. Our last time here was in August, when the grass was green, the sea almost swimmable and the hiking trails featured a number of tourists, who were still frequenting the area. If you would like to visit Lofoten when the number of visitors is at its lowest, you need to get here in early spring or late autumn. The peak tourist season is in the middle of summer, when the area showcases its highlights and the local businesses stay open for visitors. During the 200-km trip from Å in the south to Svolvaer in the north, one can find everything from the tiny picturesque fishing villages to broad, sweeping beaches. Here you can experience spectacular hiking whilst also spotting eagles sailing high in the sky, all that combined with peaceful coffee breaks enjoyed on a dock or extraordinary culinary experiences taken under the midnight sun and the Northern Lights. Anyone who appreciates the nature, the sea, exquisite cuisine and a tranquil environment has to visit this place at least once in their lifetime. The best and easiest way to explore Lofoten is by car and if you, like us, have a motorhome, it will give you a wonderful perspective and plenty of opportunities to spend the night in the most stunningly beautiful places. During our week at Lofoten, we not only returned to a few of our favourite spots, we also discovered some new destinations. We visited the glass blower in Vikten, went on a fishing trip and took long walks along the beach. Our motorhome was parked just a few metres from the water in Kabelvåg, which is where we experienced a Northern Lights display for the first time. On one of the days, we stopped outside Reine and simply soaked in the view while looking for ospreys high in the sky. We believe that one of the benefits of traveling by a motorhome is being able to cook and eat meals prepared from the local ingredients and then enjoy the peace and tranquility of the area. Some days, we drove long stretches by crossing bridges, traversing alongside massive fjords, and smelling the slightly pungent odour of thousands of cod fish pieces hanged out to dry in the sun. Fishing boats waiting to head out to the sea would rest side by side in rows at small fishing hovels, while the seagulls produced their unmistakable screeches in wait for their meal of scraps. Those days filled us with joy and happiness.  However, there are still many more places to visit, and once we left Lofoten, we were already longing to go back.

känsla av äventyr

DESTINATIONER

 

En resa genom den karga men ändå oemotståndliga fjällvärlden i norra Norge

 

DEN RENA GLÄDJEN VI KÄNNER NÄR VI SER DE MASSIVA FJÄLLTOPPARNA OCH DET KLARBLÅ HAVET ÄR OBESKRIVLIG.

ALL SOM FÅR EN PERSON ATT BLI FÖRÄLSKAD I ATT RESA FINNS HÄR. FRIHET, ENKELHET OCH DE KARGA FJÄLLOMRÅDENA. LOFOTEN ÄR ET RESEMÅL VI HAR LÄNGTAT EFTER ATT ÅTERSE OCH NU ÄNTLIGEN ÅTERKOMMER VI FÖR ETT NYTT BESÖK.

 

 

       

 

 

Framför oss låg ytterligare en spektakulär resa till Lofoten i vår husbil. Det var tidigt i april och första gången vi besökte platsen vid denna tid på året. Under resans gång insåg vi att det definitivt var rätt beslut. Vi njöt den absolut bästa reseupplevelse i denna dystra men ändå mytiska miljö med norrskenet som lyste upp den mörka natthimlen och det strålande solskenet under dagtid.

Ett besök i Lofoten under den tidiga våren innebär inte bara snötäckt mark och fjälltoppar och en frostnupen känsla i luften, utan även en vacker blå himmel och vägar utan turister. Sist vi var här var i augusti när gräset var grönt, havet nästan varmt nog för ett dopp och vandringslederna fulla av turister.

Om du vill besöka Lofoten när de flesta besökare har rest ska du åka dit under tidig vår eller sen höst. Turistsäsongen toppar under mitten av sommaren när området uppvisar sina höjdpunkter och de lokala verksamheterna har öppet för besökare. Under den 200 km långa resan från Å i söder till Svolvaer i norr hittar du allt, från små pittoreska fiskebyar till breda, böljande stränder. Här kan du uppleva spektakulära vandringsturer samtidigt som du ser örnar sväva högt upp i det blå, allt kombinerat med lugna kaffepauser åtnjutna i en hamn eller exceptionella kulinariska upplevelser till midnattssolen och norrskenet. Alla som uppskattar naturen, havet, utmärkt mat och en lugn omgivning bara måste besöka den här platsen åtminstone en gång i livet.

Det bästa och enklaste sättet att utforska Lofoten på är med bil, och om du, precis som vi, har en husbil kommer det ge dig ett underbart perspektiv och massor med möjligheter att tillbringa natten på de mest fantastiska och underbara platser.

 Under vår vecka i Lofoten besökte vi inte bara några av våra favoritplatser igen, vi upptäckte även några nya resemål. Vi besökte glasblåsaren Vikten, tog en fisketur och gick på långa promenader längs stranden. Vår husbil var parkerad få meter från vattnet i Kabelvåg där vi för första gången fick uppleva norrskenet. Under en av dagarna stannade vi till utanför Reine och insöp utsikten medan vi tittade efter fiskgjusar högt upp i skyn.

Vi menar att en av de fördelarna med att resa i en husbil är att man kan laga till och äta måltider som tillagats på lokala produkter och därefter njuta av områdets stillhet. Vissa dagar körde vi många mil över broar, längs med stora fjordar och kände den ganska stickande lukten av tusentals torskar som hängts upp för att torka i solen. Fiskebåtar i väntan på att ta ut till havs, guppande sida vid sida i små båthus medan fiskmåsarnas karaktäristiska skrin hördes i förväntan på deras måltid av fiskrens. Sådana dagar fyllde oss med glädje och förundran. Det finns dock fortfarande många fler platser att besöka, och när vi lämnade Lofoten längtade vi redan tillbaka dit.