Nova Astella

krši vsa pravila.

 

Povsem prenovljena Astella. Gre za novo luksuzno prikolico? Ali za novo mobilno hiško? Mar gre morda kar za oboje? Razvojna ekipa podjetja Adria se noče opredeliti za nobeno od navedenih možnosti, saj nova Astella ustreza vsemu naštetemu. Lahko jo vlečete naokoli kot običajno prikolico ali pa jo uporabljate kot popolno mobilno hiško (oziroma statično prikolico, če želite) in jo postavite nekam v naravo, potem pa z ustreznim vozilom premaknete, ko si to zaželite.

 

Vam pa bo ekipa podjetja Adria mobil z veseljem povedala, kako posebna in edinstvena je astella. Opazili boste, da se pri podjetju Adria namenoma izogibajo uporabi obeh izrazov, tako prikolica kot mobilna hiška, in da raje govorijo o »novi luksuzni liniji, novi luksuzni izkušnji«. In prav v tem se skriva prava zgodba Astelle.

Gibanje s slogom

PODROBEN POGLED

vsebine

Erna Povh, produktna vodja

Astella.

Nova luksuzna izkušnja.

 

ERNA POVH, PRODUKTNA VODJA PODJETJA ADRIA ZA PROGRAM PRIKOLIC IN VODJA PROJEKTA ASTELLA, NA PROJEKT GLEDA BREZKOMPROMISNO.

»Prva Astella je bila nekaj let nazaj uspešna vrhunska oziroma luksuzna prikolica, vendar pa smo se pri prevetritvi svoje ponudbe ne glede na to odločili za pogumno in brezkompromisno potezo. Pričeli smo z raziskovalnim programom, v sklopu katerega smo se pogovorili z mnogimi uporabniki prikolic in dopustniki. Zanimalo nas je, kaj jim pomeni razkošje, kako bi radi uporabljali tako vozilo in kaj mora takšen počitniški dom ponujati.«

»S pomočjo teh informacij smo prišli do novega načina za razvijanje in snovanje projekta. Ponovno smo razmislili o obliki, o linijah, navdih pa smo črpali iz izdelkov, kot so najnovejši telefoni. Izvedli smo študije ergonomije prostora in višin, da bi bolje razumeli posledice nove oblikovne zasnove. Intenzivno smo sodelovali s partnerji iz letalske industrije ter s pomočjo vetrovnikov in novih tehnologij oblikovali zunanjost, kot je še ni bilo.« »Naše drugo veliko spoznanje je bilo, da je pri prikolicah dovolj prostora za več inovacij in razkošnejše izkušnje, ki pa morajo vseeno počivati na temeljih preprostosti in čistosti oblikovne zasnove. Sporočilo je bilo, da se resnično razkošje skriva v preprostem, minimalističnem oblikovanju in počitniškem domu s pametnimi, pretočnimi prostori, kombiniranimi s prefinjeno funkcionalnostjo.«

»Končni rezultat, nova Astella, je preprosto zelo drugačna. Gre za edinstven proizvod, ki bo gonilo novih izkušenj za tiste, ki bodisi iščejo napol stalen počitniški dom na svojem najljubšem kraju, torej nekakšen drugi dom, bodisi si želijo prikolico, ki jo lahko tudi premikajo naokrog. V vsakem primeru z Astello nove luksuzne avanture postanejo resničnost.«

33

 

“The original Astella was a successful high-end, premium caravan for us a few years ago but when we came to the time to revisit the offer, we decided to be bold and uncompromising. We started with a research programme and talked to lots of caravanners and holiday makers to see what luxury really means to them, how they wished to use such a vehicle and what such a holiday home needs to offer”.
“This led us to a new way of developing and designing the project. It made us reconsider the shape, the line, if you like and we took inspiration from products such as the latest phones. We carried out ergonomy studies of the space and headroom to see what a new design could bring. We worked intensively with partners in the aerospace industry and used wind tunnels and new technologies to create an exterior shape like no other”. “Our other big realisation was that in caravanning there is space for more innovation and for a more luxurious experience, but one which embraces simplicity and purity in the design. The message was that there is true luxury in simple, uncluttered design and a holiday home with smart flowing spaces, combined with sophisticated functionality”.
“The end result, the new Astella, is just so different. It’s a unique offer and will bring new experiences for those seeking either a semi-permanent holiday home perhaps in their favourite spot – like a second home – but one which can also be towed, which makes new luxury adventures a reality”.

 

Nova Astella

krši vsa pravila.

Povsem prenovljena Astella. Gre za novo luksuzno prikolico? Ali za novo mobilno hiško? Mar gre morda kar za oboje? Razvojna ekipa podjetja Adria se noče opredeliti za nobeno od navedenih možnosti, saj nova Astella ustreza vsemu naštetemu. Lahko jo vlečete naokoli kot običajno prikolico ali pa jo uporabljate kot popolno mobilno hiško (oziroma statično prikolico, če želite) in jo postavite nekam v naravo, potem pa z ustreznim vozilom premaknete, ko si to zaželite.

 

Vam pa bo ekipa podjetja Adria mobil z veseljem povedala, kako posebna in edinstvena je astella. Opazili boste, da se pri podjetju Adria namenoma izogibajo uporabi obeh izrazov, tako prikolica kot mobilna hiška, in da raje govorijo o »novi luksuzni liniji, novi luksuzni izkušnji«. In prav v tem se skriva prava zgodba Astelle.

 

 

Erna Povh, produktna vodja

 

 

Astella.

Nova luksuzna izkušnja.

 

ERNA POVH, PRODUKTNA VODJA PODJETJA ADRIA ZA PROGRAM PRIKOLIC IN VODJA PROJEKTA ASTELLA, NA PROJEKT GLEDA BREZKOMPROMISNO.

 

»Prva Astella je bila nekaj let nazaj uspešna vrhunska oziroma luksuzna prikolica, vendar pa smo se pri prevetritvi svoje ponudbe ne glede na to odločili za pogumno in brezkompromisno potezo. Pričeli smo z raziskovalnim programom, v sklopu katerega smo se pogovorili z mnogimi uporabniki prikolic in dopustniki. Zanimalo nas je, kaj jim pomeni razkošje, kako bi radi uporabljali tako vozilo in kaj mora takšen počitniški dom ponujati.«

 

»S pomočjo teh informacij smo prišli do novega načina za razvijanje in snovanje projekta. Ponovno smo razmislili o obliki, o linijah, navdih pa smo črpali iz izdelkov, kot so najnovejši telefoni. Izvedli smo študije ergonomije prostora in višin, da bi bolje razumeli posledice nove oblikovne zasnove. Intenzivno smo sodelovali s partnerji iz letalske industrije ter s pomočjo vetrovnikov in novih tehnologij oblikovali zunanjost, kot je še ni bilo.« »Naše drugo veliko spoznanje je bilo, da je pri prikolicah dovolj prostora za več inovacij in razkošnejše izkušnje, ki pa morajo vseeno počivati na temeljih preprostosti in čistosti oblikovne zasnove. Sporočilo je bilo, da se resnično razkošje skriva v preprostem, minimalističnem oblikovanju in počitniškem domu s pametnimi, pretočnimi prostori, kombiniranimi s prefinjeno funkcionalnostjo.«

 

»Končni rezultat, nova Astella, je preprosto zelo drugačna. Gre za edinstven proizvod, ki bo gonilo novih izkušenj za tiste, ki bodisi iščejo napol stalen počitniški dom na svojem najljubšem kraju, torej nekakšen drugi dom, bodisi si želijo prikolico, ki jo lahko tudi premikajo naokrog. V vsakem primeru z Astello nove luksuzne avanture postanejo resničnost.«