Nya Astella

bryter mot alla regler.

 

Nya Astella. Är det en ny lyxhusvagn? Eller är den ett nytt mobilt hem? Eller båda? Adrias utvecklingsteam låter sig inte dras åt något håll eftersom faktum är att  nya Astella lever upp till båda rollerna. Ja du kan ha den på släp som en vanlig husvagn och ja, den är också ett perfekt mobilt hem (eller stillastående husvagn om du vill det) som kan ställas mitt i naturen och lätt flyttas med rätt bil när du behöver flytta den.

 

Det Adrias team lutar åt är hur speciell och unik den är. Som du kan märka så undviker Adria medvetet att använda något av orden husvagn eller mobilt hem. De föredrar att säga ”den nya lyxserien, den nya lyxupplevelsen”, och där ligger den verkliga historien om Astella.

Rörelse med stil

INSIDER

innehåll

 

Erna Povh, Projektledare

Astella.

Den nya lyxupplevelsen.

 

ERNA POVH, ADRIAS PRODUKTCHEF FÖR HUSVAGNSPROGRAMMET OCH PROJEKTLEDARE FÖR ASTELLA-PROJEKTET ÄR ORUBBLIG NÄR DET GÄLLER HENNES SYn PÅ ASTELLA-PROJEKTET.

 

”Den ursprungliga Astella var en lyckad premium, lyxhusvagn för många år sedan, men när det var dags att se över erbjudandet igen bestämde vi oss för att vara djärva och orubbliga. Vi började med ett forskningsprogram och diskuterade kring husvagnsfolk och semesterfirare för att förstå vad lyx betyder för dem i verkligheten, hur de skulle vilja använda ett sånt fordon och vad den typen av semesterhem kräver.”

”Det ledde oss till ett nytt sätt att utveckla och formge projektet. Det fick oss att tänka om angående formen, eller linjen och vi lät oss inspireras av produkter som de senaste mobiltelefonerna. Vi utförde ergonomiska studier av utrymmet och takhöjden för att se vad en ny design kunde tillföra. Vi arbetade intensivt med partners i rymdfartsindustrin och vi använde vindtunnlar och nya tekniker för att skapa en exteriör form som aldrig tidigare skådats.” ”Vår andra stora insikt var att när det gäller camping så finns det utrymme för mer nytänkande och en mer lyxig upplevelse, men som ändå omfamnar en enkel och ren design. Meddelandet var att sann lyx återfinns i en enkel och ren design och i ett semesterhem med utrymmen med smarta flöden kombinerat med en sofistikerad funktionalitet.” ”Slutresultatet, nya Astella, är så annorlunda. Ett unikt erbjudande som kommer att ge nya upplevelser för de som söker efter ett halvpermanent semesterhem på deras favoritplats, som ett andra hem, men som kan tas på släp, vilket gör nya lyxiga äventyr till verklighet.”

 

33

 

“The original Astella was a successful high-end, premium caravan for us a few years ago but when we came to the time to revisit the offer, we decided to be bold and uncompromising. We started with a research programme and talked to lots of caravanners and holiday makers to see what luxury really means to them, how they wished to use such a vehicle and what such a holiday home needs to offer”.
“This led us to a new way of developing and designing the project. It made us reconsider the shape, the line, if you like and we took inspiration from products such as the latest phones. We carried out ergonomy studies of the space and headroom to see what a new design could bring. We worked intensively with partners in the aerospace industry and used wind tunnels and new technologies to create an exterior shape like no other”. “Our other big realisation was that in caravanning there is space for more innovation and for a more luxurious experience, but one which embraces simplicity and purity in the design. The message was that there is true luxury in simple, uncluttered design and a holiday home with smart flowing spaces, combined with sophisticated functionality”.
“The end result, the new Astella, is just so different. It’s a unique offer and will bring new experiences for those seeking either a semi-permanent holiday home perhaps in their favourite spot – like a second home – but one which can also be towed, which makes new luxury adventures a reality”.

 

Nya Astella

bryter mot alla regler.

Nya Astella. Är det en ny lyxhusvagn? Eller är den ett nytt mobilt hem? Eller båda? Adrias utvecklingsteam låter sig inte dras åt något håll eftersom faktum är att  nya Astella lever upp till båda rollerna. Ja du kan ha den på släp som en vanlig husvagn och ja, den är också ett perfekt mobilt hem (eller stillastående husvagn om du vill det) som kan ställas mitt i naturen och lätt flyttas med rätt bil när du behöver flytta den.

 

Det Adrias team lutar åt är hur speciell och unik den är. Som du kan märka så undviker Adria medvetet att använda något av orden husvagn eller mobilt hem. De föredrar att säga ”den nya lyxserien, den nya lyxupplevelsen”, och där ligger den verkliga historien om Astella.

 

 

Erna Povh, Projektledare

 

Astella.

Den nya lyxupplevelsen

 

ERNA POVH, ADRIAS PRODUKTCHEF FÖR HUSVAGNSPROGRAMMET OCH PROJEKTLEDARE FÖR ASTELLA-PROJEKTET ÄR ORUBBLIG NÄR DET GÄLLER HENNES SYn PÅ ASTELLA-PROJEKTET.

 

”Den ursprungliga Astella var en lyckad premium, lyxhusvagn för många år sedan, men när det var dags att se över erbjudandet igen bestämde vi oss för att vara djärva och orubbliga. Vi började med ett forskningsprogram och diskuterade kring husvagnsfolk och semesterfirare för att förstå vad lyx betyder för dem i verkligheten, hur de skulle vilja använda ett sånt fordon och vad den typen av semesterhem kräver.”

 

”Det ledde oss till ett nytt sätt att utveckla och formge projektet. Det fick oss att tänka om angående formen, eller linjen och vi lät oss inspireras av produkter som de senaste mobiltelefonerna. Vi utförde ergonomiska studier av utrymmet och takhöjden för att se vad en ny design kunde tillföra. Vi arbetade intensivt med partners i rymdfartsindustrin och vi använde vindtunnlar och nya tekniker för att skapa en exteriör form som aldrig tidigare skådats.” ”Vår andra stora insikt var att när det gäller camping så finns det utrymme för mer nytänkande och en mer lyxig upplevelse, men som ändå omfamnar en enkel och ren design. Meddelandet var att sann lyx återfinns i en enkel och ren design och i ett semesterhem med utrymmen med smarta flöden kombinerat med en sofistikerad funktionalitet.”

 

”Slutresultatet, nya Astella, är så annorlunda. Ett unikt erbjudande som kommer att ge nya upplevelser för de som söker efter ett halvpermanent semesterhem på deras favoritplats, som ett andra hem, men som kan tas på släp, vilket gör nya lyxiga äventyr till verklighet.”