Življenje v gibanju

INOVACIJE

Matjaž Grm

Izvršni direktor sektorja Prodaja in trženje

vsebine

»Imamo svoj način«

 

ADRIA IZSTOPA ZARADI SVOJEGA EDINSTVENEGA OBLIKOVANJA, ELEGANTNEGA SLOGA IN NADSTANDARDNE KAKOVOSTI.

 

Novinar Andrew Ditton se je srečal z dvema ključnima akterjema v podjetju Adria, Matjažem Grmom (Izvršnim direktorjem sektorja Prodaja in trženje) in Antonom Kastrevcem (izvršnim direktorjem za raziskave in razvoj).

Matjaž Grm, izvršni direktor sektorja Prodaja in trženje in Anton Kastrevc, izvršni direktor sektorja Razvoj podjetja Adria Mobil

Adria krši vsa pravila. Njeni izdelki so izjemno priljubljeni, njena blagovna znamka pa spoštovana po vsem svetu, čeprav je vse prej kot »mainstream«. S podjetjem Adria lahko na področju oblikovanja, kakovosti in inovacij tekmuje redko kdo. Kako jim uspe? Matjaž Grm je zagnan človek, ki ima podjetje Adria v krvi. Takole pravi:

»Pri podjetju Adria smo produktno ekipo skupaj s prodajo in marketingom združili v enem oddelku.« Zakaj je to dobro? »Zaradi komunikacije,« pojasni Matjaž. »Adria ima čudovito mrežo uvoznikov in trgovcev, ki imajo tesne odnose s kupci naših izdelkov. Z vključitvijo produktnega oddelka v ekipo za prodajo in marketing lahko dragocene odzive svojih strank združimo s svojimi inovacijami.« Direktor raziskav in razvoja, Anton Kastrevc, je obseden z inovacijami. »Prej nihče ni razmišljal o panoramskih oknih v vanih, kot je Twin,« pravi Anton. »Ko pa smo jih začeli vgrajevati v svoja vozila, so postala izjemno priljubljena.«

Nove ideje in inovacije dajo v »inkubator«, včasih za par dni, včasih za par let, da lahko tako izvedejo obsežne preizkuse in raziskave. »S sabo na počitnice vedno vzamem kaj iz »inkubatorja«, da vidim, kako se obnese,« z nasmehom pove Anton. Kako pa preudarne trgovce prepričajo, da v svojih trgovinah ponudijo inovativen nov izdelek? »Zaupanje trgovcev in kupcev si moramo prislužiti,« pravi Matjaž. »To nam uspeva, ker nenehno sledimo temeljnim vrednotam podjetja Adria: kakovosti, oblikovanju in inovacijam.

Če nam trgovci in kupci zaupajo, bodo preizkusili tudi kaj novega.« »Kakovost je del naše kulture,« se strinja Anton. »Podjetje Adria izhaja iz avtomobilske industrije, ne iz mizarstva, zato je kakovost v naši krvi. Kakovost preverjamo na vsakem koraku vsakega postopka.« »V svoj prid uporabljamo tudi poznavanje najrazličnejših trgov,« nadaljuje Anton. »Naši proizvodi morajo na primer prenesti temperature do –40 v Skandinaviji in do +40 v Avstraliji. Zaradi svojega poglobljenega znanja lahko razvijemo zelo trpežne proizvode.« »Poleg odpornosti in trpežnosti se nam zdi ključnega pomena tudi svetel, odprt, privlačen bivalni prostor, ki vzbuja dobro počutje in je všeč kupcem po vsem svetu,« dodaja Matjaž. »Pomembna sestavina naše kulture je tudi zemljepisna lega Slovenije,« nadaljuje. »Pogosto pravijo, da imamo Slovenci v sebi nekaj nemške discipline, italijanske ustvarjalnosti in balkanske prilagodljivosti.« »Pri nas so zaposleni neverjetni ljudje,« pravi Anton. »V podjetju Adria vedno vlada ustvarjalni nemir. Zagon ne pojenja. Naši ljudje živijo, jedo, spijo in dihajo podjetje Adria.«

 

KAJ PA PRIHODNOST?

MATJAŽA IN ANTONA SMO POVPRAŠALI PO PRIHODNOSTI VOZIL ZA PROSTI ČAS. IZPOSTAVILA STA DVA VEČJA TRENDA, KI VPLIVATA NA PANOGO.

Matjaž: »Trendi digitalizacije v avtomobilizmu in vsakdanjiku so velika gonilna sila za spremembe. Z našo novo aplikacijo MACH lahko svojega Sonica, Alpino ali novo Astello upravljate prek telefona ali tabličnega računalnika. Aplikacija je zelo priročna in enostavna, z njo lahko med drugim tudi načrtujete svoje poti. Možnosti za prihodnost so neskončne!«

Anton: »Vsi proizvajalci vozil za prosti čas spremljajo avtomobilsko industrijo in načrtujejo svojo potezo za trenutek, ko bo sprememba gonilne sile vseh vozil, torej vira energije, korenito vplivala na celotno panogo. To velja tudi za podjetje Adria. V prihodnosti, torej ne danes, temveč bolj na srednji rok, se bodo na tem področju pojavile zanimive nove priložnosti.«

51

Adria breaks all the rules. Its products are massively popular and the brand is respected across the world, yet the Adria brand is anything but ‘mainstream’. Few companies can match Adria’s flair for design, quality, and innovation. How do they do it?

Matjaž Grm is an enthusiastic man infused with Adria DNA. He explains: ‘Here at Adria, we bring Product, Sales, and Marketing together into one department.’

Why is that a good thing?

‘Communication,’ continues Matjaž. ‘Adria has a wonderful network of importers and dealers, and they enjoy strong relationships with the people who buy our products. By including ‘product’ in our sales and marketing team, it means we can combine our customers’ invaluable feedback with our innovation.’

Head of R&D, Anton Kastrevc is a man obsessed with innovation.

‘Nobody asked for a panoramic window in a van such as the Twin,’ comments Anton. ‘Yet now we’ve introduced it, it’s been incredibly popular.’

New ideas and innovations are popped into an ‘incubator’ for anything from a few days to a few years, to allow exhaustive tests and research to be carried out.

‘I will always take something from the ‘incubator’ on holiday with me to see if it works,’ says Anton with a smile.

What about persuading careful dealers to stock an innovative new product?

‘We have to earn the trust of our dealers and of our customers,’ comments Matjaž. ‘We earn that trust through maintaining Adria’s core values of quality,

design, and innovation. If our dealers and our customers trust us, they will try something new.’

 

‘Quality is part of our culture,’ agrees Anton. ‘Adria developed from the automotive industry, not from carpentry, so quality is in our DNA. We measure quality at every stage of every process.’

‘We also use our knowledge of diverse markets to our advantage, too,’ Anton continues. ‘For example, our products need to withstand temperatures down to -40 degrees centigrade in Scandinavia, and +40 degrees in Australia. That depth of knowledge allows us to develop very tough products.’

‘As well as this strength and durability, it is crucial to us that we maintain a bright, open, inviting living area with stacks of feel-good factor that will appeal to a worldwide audience,’ adds Matjaž.

‘Our Geographical location here in Slovenia also contributes to our culture,’ he continues. ‘It’s often said that we have German discipline, Italian creativity, and Balkan flexibility.’

‘We have amazing people working for us,’ says Anton. ‘In Adria, there is a creative restlessness. It is relentless. Our people live, eat, sleep, and breathe Adria.’

 

WHAT DOES THE FUTURE HOLD?

WE ASKED MATJAŽ AND ANTON WHAT THE FUTURE MAY HOLD FOR THE LEISURE VEHICLE BUSINESS. THEY IDENTIFIED TWO OF SEVERAL MAJOR TRENDS AFFECTING THE INDUSTRY.

Matjaž: “The digitalization trends in the car business and in daily life are big drivers of change. With our new Adria MACH application, you can have control of your Sonic, Alpina or new Astella in your phone or tablet. Really convenient and easy, it also helps you plan your journeys and future possibilities are endless”.

Anton: “Everyone in the leisure vehicle business is monitoring the auto makers and scenario planning what will happen to the driving force of all vehicles – the energy source – and when these changes become game changing. Adria is no different and certainly the future, not today but in the medium term, will see exciting new possibilities in this area”.

 

Življenje v gibanjuINOVACIJE

 

»Imamo svoj način«

 

ADRIA IZSTOPA ZARADI SVOJEGA EDINSTVENEGA OBLIKOVANJA, ELEGANTNEGA SLOGA IN NADSTANDARDNE KAKOVOSTI.

 

 

Novinar Andrew Ditton se je srečal z dvema ključnima akterjema v podjetju Adria, Matjažem Grmom (Izvršnim direktorjem sektorja Prodaja in trženje) in Antonom Kastrevcem (izvršnim direktorjem za raziskave in razvoj).

 

Matjaž Grm, izvršni direktor sektorja Prodaja in trženje in Anton Kastrevc, izvršni direktor sektorja Razvoj podjetja Adria Mobil

 

Adria krši vsa pravila. Njeni izdelki so izjemno priljubljeni, njena blagovna znamka pa spoštovana po vsem svetu, čeprav je vse prej kot »mainstream«. S podjetjem Adria lahko na področju oblikovanja, kakovosti in inovacij tekmuje redko kdo. Kako jim uspe? Matjaž Grm je zagnan človek, ki ima podjetje Adria v krvi. Takole pravi:

»Pri podjetju Adria smo produktno ekipo skupaj s prodajo in marketingom združili v enem oddelku.« Zakaj je to dobro? »Zaradi komunikacije,« pojasni Matjaž. »Adria ima čudovito mrežo uvoznikov in trgovcev, ki imajo tesne odnose s kupci naših izdelkov. Z vključitvijo produktnega oddelka v ekipo za prodajo in marketing lahko dragocene odzive svojih strank združimo s svojimi inovacijami.« Direktor raziskav in razvoja, Anton Kastrevc, je obseden z inovacijami. »Prej nihče ni razmišljal o panoramskih oknih v vanih, kot je Twin,« pravi Anton. »Ko pa smo jih začeli vgrajevati v svoja vozila, so postala izjemno priljubljena.«

Nove ideje in inovacije dajo v »inkubator«, včasih za par dni, včasih za par let, da lahko tako izvedejo obsežne preizkuse in raziskave. »S sabo na počitnice vedno vzamem kaj iz »inkubatorja«, da vidim, kako se obnese,« z nasmehom pove Anton. Kako pa preudarne trgovce prepričajo, da v svojih trgovinah ponudijo inovativen nov izdelek? »Zaupanje trgovcev in kupcev si moramo prislužiti,« pravi Matjaž. »To nam uspeva, ker nenehno sledimo temeljnim vrednotam podjetja Adria: kakovosti, oblikovanju in inovacijam. Če nam trgovci in kupci zaupajo, bodo preizkusili tudi kaj novega.« »Kakovost je del naše kulture,« se strinja Anton. »Podjetje Adria izhaja iz avtomobilske industrije, ne iz mizarstva, zato je kakovost v naši krvi. Kakovost preverjamo na vsakem koraku vsakega postopka.« »V svoj prid uporabljamo tudi poznavanje najrazličnejših trgov,« nadaljuje Anton. »Naši proizvodi morajo na primer prenesti temperature do –40 v Skandinaviji in do +40 v Avstraliji. Zaradi svojega poglobljenega znanja lahko razvijemo zelo trpežne proizvode.« »Poleg odpornosti in trpežnosti se nam zdi ključnega pomena tudi svetel, odprt, privlačen bivalni prostor, ki vzbuja dobro počutje in je všeč kupcem po vsem svetu,« dodaja Matjaž. »Pomembna sestavina naše kulture je tudi zemljepisna lega Slovenije,« nadaljuje. »Pogosto pravijo, da imamo Slovenci v sebi nekaj nemške discipline, italijanske ustvarjalnosti in balkanske prilagodljivosti.« »Pri nas so zaposleni neverjetni ljudje,« pravi Anton. »V podjetju Adria vedno vlada ustvarjalni nemir. Zagon ne pojenja. Naši ljudje živijo, jedo, spijo in dihajo podjetje Adria.«

 

KAJ PA PRIHODNOST?

MATJAŽA IN ANTONA SMO POVPRAŠALI PO PRIHODNOSTI VOZIL ZA PROSTI ČAS. IZPOSTAVILA STA DVA VEČJA TRENDA, KI VPLIVATA NA PANOGO.

Matjaž: »Trendi digitalizacije v avtomobilizmu in vsakdanjiku so velika gonilna sila za spremembe. Z našo novo aplikacijo MACH lahko svojega Sonica, Alpino ali novo Astello upravljate prek telefona ali tabličnega računalnika. Aplikacija je zelo priročna in enostavna, z njo lahko med drugim tudi načrtujete svoje poti. Možnosti za prihodnost so neskončne!«

Anton: »Vsi proizvajalci vozil za prosti čas spremljajo avtomobilsko industrijo in načrtujejo svojo potezo za trenutek, ko bo sprememba gonilne sile vseh vozil, torej vira energije, korenito vplivala na celotno panogo. To velja tudi za podjetje Adria. V prihodnosti, torej ne danes, temveč bolj na srednji rok, se bodo na tem področju pojavile zanimive nove priložnosti.«